Peskarenje - čišćenje grafita sa kamenih fasada

Mašinsko pranje fasada – veštački kamen, štokovanje fasade, mermerne i slično uz upotrebu mašina pod visokim pritiskom i hemikalijama ECOBAL. Pranje staklenih površina. Remont mašina i profesionalnih usisivača.

Klijenti:

Rezervacije

Google mapa

Kontakt podaci

Tuzlanska 29A
11000, Beograd
Srbija

Telefon: +381(11)2340-579

Telefon: +381(64)3871-094

Email: ekosservis@gmail.com

Email: ekoshigijena@mts.rs